Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8296 | รายที่ 8297 | รายที่ 8298 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8297 สามชัย

เพศ ชาย อายุ 16 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 13 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ผื่นตามตัว ไอ น้ำมูก เสมหะ ปวดตามร่างกาย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง เฝ้าผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสามชัย ผู้ป่วยร่วมห้องติดเชื้อโควิด 19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-10 ต.ค.64 ช่วงเวลากลางวัน -ซื้ออาหารร้านในหมู่บ้าน จำวันและเวลาที่แน่นอนไม่ได้
-ไปหาเพื่อนในหมู่บ้านเป็นบางวัน จำวันและเวลาที่แน่นอนไม่ได้
20.00 น. -เฝ้าผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสามชัย เวลากลางคืนเป็นบางวัน จำวันที่แน่นอนไม่ได้
11 ต.ค.64 11.00 น. -เดินทางไปโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เนื่องจากโรงพยาบาลสามชัยส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ
13.00 น. -เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวถึงโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ (เดินทาง 3 คน)
23.30 น. -เดินทางกลับบ้านโดยรถยนต์ส่วนตัวออกจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ (เดินทาง 4 คน) ผู้ป่วยกลับด้วย
12 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -กักตัวอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
-เริ่มมีอาการ ไอ น้ำมูก เสมหะ ปวดตามร่างกาย
13-16 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -กักตัวอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
17 ต.ค. 64 13.00 น. -รพ.สต.หนองแสง ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen test kit ผลพบเชื้อโควิด-19
-กักตัวอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
18 ต.ค. 64 09.00 น. -เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR ณ โรงพยาบาลสามชัย
-กลับบ้าน กักตัว ไม่ได้ออกไปไหน
19 ต.ค.64 09.00 น. -ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19
10.00 น. -เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลสามชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น