Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8298 | รายที่ 8299 | รายที่ 8300 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8299 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8047


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 - 4 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
5 ต.ค. 64 08.00 - 13.00น. - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน ทราบผลญาติข้างบ้านตรวจพบเชื้อโควิด 19
5 ต.ค. 64 13.00 น. - เดินทางไปตรวจ covid-19 ที่รพ.หนองกุงศรี และเข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ผล ATK ไม่พบเชื้อ โดยเดินทางไปกับครอบครัวจำนวน 7 คน โดยรถมอเตอร์ไซต์พ่วงข้าง หลังจากนั้นเดินทางกลับบ้านเพื่อกักตัว
6 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน ทราบผลตรวจสามีตรวจพบเชื้อ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8047 จ.กาฬสินธุ์)
7-13 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
14 ต.ค. 64 14.00 น. - เดินทางไปตรวจ covid-19 ที่รพ.หนองกุงศรี ส่งตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR และได้เดินทางกลับบ้านกักตัวต่อ ผลเป็นลบ (Not Detected)
15-18 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
19 ต.ค. 64 14.00 น. - เดินทางไปตรวจ covid-19 ที่รพ.หนองกุงศรี เนื่องจากมีอาการเจ็บคอ มีน้ำมูก ส่งตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR และได้เดินทางกลับบ้านกักตัวต่อ
20 ต.ค. 64 09.00 น. ทราบผลว่าติดเชื้อ covid-19 ผลเป็นบวก (Detected) เดินทางเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.หนองกุงศรี โดยรถ รพ.หนองกุงศรี มารับตัวที่บ้าน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น