Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8302 | รายที่ 8303 | รายที่ 8306 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8303 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 13 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-3 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
4 ต.ค. 64 13.00-15.00 น. - ไปหาเพื่อนที่ม.4 ต.หนองสรวง (ที่บ้านเพื่อนมีญาติป่วยยืนยัน covid-19)
5-6 ต.ค. 64 09.00-12.00 น. - ไปหาเพื่อนที่ม.4 ต.หนองสรวง (ที่บ้านเพื่อนมีญาติป่วยยืนยัน covid-19)
7 ต.ค. 64 13.00-15.00 น. - ไปหาเพื่อนที่ม.4 ต.หนองสรวง (ที่บ้านเพื่อนมีญาติป่วยยืนยัน covid-19)
8 ต.ค. 64 09.00-12.00 น. - ไปหาเพื่อนที่ม.4 ต.หนองสรวง (ที่บ้านเพื่อนมีญาติป่วยยืนยัน covid-19) และทราบผลญาติเพื่อนยืนยันติดเชื้อ
9 ต.ค. 64 ช่วงเช้า - พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน (ที่บ้านอยู่ด้วยกัน 3 คน)
9 ต.ค. 64 13.00 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อCovid19 ที่รพ.หนองกุงศรี เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปกับญาติ ตรวจด้วยวิธี RT-PCR
10 ต.ค. 64 11.00 น. - ทางโรงพยาบาลโทรแจ้งผลตรวจ Covid19 ผลพบเชื้อ
10 ต.ค. 64 16.30 น. - รพ.หนองกุงศรีนำรถมารับผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น