Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8308 | รายที่ 8311 | รายที่ 8312 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 8311 คำม่วง

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 33 ปี 2 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอคำม่วง ประกอบอาชีพ รับราชการทหาร อำเภอ/เขตสิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 08/10/2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
07 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
09 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว - จังหวัดกาฬสินธุ์
11 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น