Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8311 | รายที่ 8312 | รายที่ 8313 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8312 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 60 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27-30 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
1-7 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน อยู่บ้านร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8306,8308
7 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -เริ่มมีอาการ ไข้ เจ็บคอ
8 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
8 ต.ค. 64 15.00น -ทราบผลการตรวจว่าเพื่อนบ้านมีผลพบเชื้อ (กักตัวที่บ้าน)
9 ต.ค. 64 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
9 ต.ค. 64 13.30น. -เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
10 ต.ค. 64 08.30น. -ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น