Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8314 | รายที่ 8316 | รายที่ 8321 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8316 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 54 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
28 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน และไปทำงานที่สวน
29 ก.ย.64 10.00น. -เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปเยี่ยมญาติที่ อ.ท่าคันโท
29 ก.ย.64 11.30น. -ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันกับญาติ
29 ก.ย.64 15.30น. -เดินทางไปเยี่ยนญาติที่ป่วย ที่ รพ.หนองกุงศรี
29 ก.ย.64 16.30น. -เดินทางกลับบ้านต.หนองใหญ่
30 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน และไปทำงานที่สวน
1 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน และผู้ป่วยรายที่ 8307 มาเยี่ยมที่บ้านทุกวัน และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
2 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน และผู้ป่วยรายที่ 8307 มาเยี่ยมที่บ้านทุกวัน และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน เริ่มมีอาการไข้ ไอ
3-4 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน และผู้ป่วยรายที่ 8307 มาเยี่ยมที่บ้านทุกวัน และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
5 ต.ค.64 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้าน และไปทำงานที่สวน
5 ต.ค.64 17.00น. -ไปนอนบ้านญาติ หมู่.7 ต.หนองใหญ่
6 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน และไปทำงานที่สวน
7 ต.ค.64 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้าน และไปทำงานที่สวน
7 ต.ค.64 16.00-16.20น. -เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมสามีไปหาหมอที่คลินิกเอกชน อ.หนองกุงศรี และกลับบ้าน
8 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน และไปทำงานที่สวน ทราบผลตรวจของญาติที่ อ.ท่าคันโท มีผลตรวจพบเชื้อโควิด -19
9 ต.ค.64 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้าน
9 ต.ค.64 13.30.-16.00น. -เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดที่รพ.หนองกุงศรี มีผลATK ไม่พบเชื้อ
10 ต.ค.64 08.30น. -ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด(ผลRT-PCR) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น