Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8321 | รายที่ 8322 | รายที่ 8323 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8322 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : หอบหืด
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-4 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้าน และไปทุ่งนา ไม่ได้เดินทางออกนอกพื้นที่ และได้พูดคุยกับผู้ป่วยรายที่ 7940 และอยู่บ้านร่วมกันกับผู้ป่วยรายที่ 8010
5 ต.ค. 64 08.00-13.00 น. - อยู่ที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
5 ต.ค. 64 14.00 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อCovid19 ที่รพ.หนองกุงศรี เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปกับครอบครัวจำนวน 7 ราย ตรวจด้วยวิธี ATK ผลไม่พบเชื้อ
6-7 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
8 ต.ค. 64 10.00 น. - เริ่มมีอาการไอและปวดกล้ามเนื้อ ขณะป่วยอาศัยอยู่ที่บ้านไม่ออกไปไหน
8 ต.ค. 64 13.00 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อCovid19 ที่รพ.หนองกุงศรี เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปกับครอบครัวจำนวน 7 ราย ตรวจด้วยวิธี RT-PCR
9 ต.ค. 64 11.00 น. - ทางโรงพยาบาลโทรแจ้งผลตรวจ Covid19 ผลพบเชื้อ
9 ต.ค. 64 16.30 น. - รพ.หนองกุงศรีนำรถมารับผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น