Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8322 | รายที่ 8323 | รายที่ 8324 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8323 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ น้ำมูก เสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ผล ATK+ และหลานชายกับสะใภ้เดินทางจากจังหวัดหนองคาย


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23 กันยายน 2564 จำช่วงเวลาไม่ได้ - หลานชายและสะใภ้เดินทางจากจังหวัดหนองคาย กลับมาเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
24-30 กันยายน 2564 07.30 น. - ซื้อของที่ศูนย์ขายอาหารในหมู่บ้าน
07.40 น. เป็นต้นไป - อยู่บ้านดูแลผู้ป่วย
1-4 ตุลาคม 2564 08.00 น. - เดินทางไปรับจ้างทำสวน
12.00 น. - รับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนและเจ้าของสวน รวม 6 ราย
17.00 น. เป็นต้นไป - รับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนและเจ้าของสวน รวม 6 ราย
5 ตุลาคม 2564 07.00 น. - ซื้อของที่ศูนย์ขายอาหารในหมู่บ้าน และกลับบ้าน
12.00 น. - ซื้ออาหารร้านขายของชำในหมู่บ้าน และกลับบ้าน
6 ตุลาคม 2564 07.00 น. - หลานและสะใภ้เดินทางถึงบ้าน
07.30 น. - เดินทางพาพี่ชายไปโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกับหลานและสะใภ้
09.00 น. - ถึงโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พบแพทย์ และ x-ray
11.00 น. - ออกจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เดินทางกลับบ้าน
13.00 น. - ถึงบ้าน รับประทานอาหารร่วมกัน ไม่ได้ออกไปไหน
7 ตุลาคม 2564 05.30 น. - เดินทางพาพี่ชายไปโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกับหลาน
07.00 น. - ถึงโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจตามนัด
- เดินทางไปซื้อของใช้ที่ตลาด จำเวลาไม่ได้
13.00 น. - ออกจากโรงพยาบาล นั่งทานอาหารที่ศาลาบริเวณศาลากลางหลังเก่า
16.00 น. - ถึงบ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
- เริ่มมีอาการ ไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก มีเสมหะ
8 ตุลาคม 2564 15.00 น. - เข้ารับบริการโรงพยาบาลสามชัย ด้วยอาการ ไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ น้ำมูก เสมหะ แพทย์สั่งตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยวิธี Antigen test kit ณ คลินิก ARI ผลพบเชื้อโควิด 19
16.30 น. - แพทย์สั่ง Admit ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสามชัย
9 ตุลาคม 2564 09.00 น. - ตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR
- Admit ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสามชัย
10 ตุลาคม 2564 09.00 น. - ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น