Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8326 | รายที่ 8327 | รายที่ 8328 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8327 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 64 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : อัลไซเมอร์
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29-30 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 8158,8334
1-5 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
ึ6 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนและเริ่มมีอาการไอ
7 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
8 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน ทราบผลการตรวจว่าเพื่อนบ้านมีผลพบเชื้อ (กักตัวที่บ้าน)
9 ต.ค.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
9 ต.ค.64 13.30น เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
10 ต.ค.64 08.30น ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น