Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8334 | รายที่ 8335 | รายที่ 8336 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8335 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-3 ต.ค. 64 08.00-18.00 น. - ทำงานที่ร้าน แว่นท็อปเจริญ อ.หนองกุงศรี ไม่ได้ออกไปไหน ใส่แมสตลอดเวลา
- ทานข้าวแยกกับเพื่อนร่วมงาน
4 ต.ค. 64 07.00 น. - ลางาน
- เดินทางไปฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ โรงเรียนโคกเครือวิทยา อ.หนองกุงศรี
4 ต.ค. 64 10.30 น. -เดินทางกลับบ้านไม่ได้แวะไหน
5 ต.ค. 64 08.00 น. -ทราบว่าเพื่อนที่ลูกชายไปเล่นด้วยติดเชื้อ Covid19
5 ต.ค. 64 13.00 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อCovid19 ที่รพ.หนองกุงศรี เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปกับครอบครัวจำนวน 3 ราย ตรวจด้วยวิธี ATK
6 ต.ค. 64 14.00 น. - ทราบผลตรวจของลูกชายติดเชื้อ Covid19
7 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -อาศัยอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
8 ต.ค. 64 13.00 น. -เดินทางไปตรวจหาเชื้อCovid19 ที่รพ.หนองกุงศรี เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปกับสามี ตรวจด้วยวิธี RT-PCR
9 ต.ค. 64 14.00 น. - กักตัวที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
10 ต.ค. 64 14.00 น. - ทราบผลตรวจของตัวเองว่าติดเชื้อ Covid19
10 ต.ค. 64 16.00 น. - เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น