Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8339 | รายที่ 8340 | รายที่ 8341 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8340 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 5 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8022( มารดา)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 ก.ย. - 7 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน เล่นกับกลุ่มเพื่อนที่ร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้าน
8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน มารดาตรวจพบเชื้อโควิด19
9 ตุลาคม 2564 10.00-11.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.สมเด็จ (รอผล)
10 ตุลาคม 2564 09.30 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SAR-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น