Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8342 | รายที่ 8343 | รายที่ 8344 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8343 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8012


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 ก.ย. - 3 ต.ค. 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
ช่วงบ่าย - เล่นที่บ้านผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8012 (ร้านค้า)
4 ตุลาคม 2564 10.00-11.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.สมเด็จ (รอผล)
ช่วงบ่าย - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
5-7 ตุลาคม 2564 09.30 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด19 กักตัวที่บ้าน
8 ตุลาคม 2564 09.00-11.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.สมเด็จ ครั้งที่ 2 มีอาการ ไอ และ เจ็บคอ
ช่วงบ่าย - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน (รอผล)
9 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SAR-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น