Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8348 | รายที่ 8349 | รายที่ 8350 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8349 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการแต่ไม่มีระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8058,8060,8061


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 กันยายน 2564-1 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
2 ตุลาคม 2564 06.00-17.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
2 ตุลาคม 2564 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปอำเภอท่าคันโท แวะซื้อของที่ร้านถูกซุปเปอร์ และโลตัสสาขาท่าคันโท
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
4 ตุลาคม 2564 09.00-13.00 น. ผู้ป่วยพาบิดา (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8058) ไปรับบริการที่รพ.ท่าคันโท (สวมแมสตลอดเวลา)
4 ตุลาคม 2564 13.30 -16.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อของที่ร้าน KFC ร้านหนังสือนายอินทร์ ที่บิ๊กซีสาขากระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
4 ตุลาคม 2564 16.00-16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน
4 ตุลาคม 2564 16.30-17.30 น. ผู้ป่วยพาบิดา (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8058) ไปบริการที่คลินิคเอกชนแห่งหนึ่ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี(สวมแมสตลอดเวลา)
4 ตุลาคม 2564 17.30 น. เดินทางกลับบ้านไม่ได้ออกไปไหน
5 ตุลาคม 2564 09.00-12.00 น. ผู้ป่วยเข้าตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่รพ.สต.ดงสมบูรณ์เนื่องจากบิดา ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ผลไม่พบเชื้อ
5 ตุลาคม 2564 12.00 น. ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
ุ6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
ุ7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเริ่มมีไข้
ุ8 ตุลาคม 2564 09.00-12.00 น. จนท.รพ.สต.กุงเก่าติดตามเข้าตรวจโควิด-19 รอบ 2 ที่วัดบ้านโนนสำราญ ม.6 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท
ุ8 ตุลาคม 2564 12.00 น. ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
ุ9 ตุลาคม 2564 07.00 น. รพ.ท่าคันโทแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19(SARS-Co-V.2)
ุ9 ตุลาคม 2564 08.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.ท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น