Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8351 | รายที่ 8352 | รายที่ 8353 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8352 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการป่วย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24 กันยายน-2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ด้วยกัน 4 คน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปซ่อมรถจักรยานยนต์ที่บ้านเพื่อน ผู้ป่วยยืนยันรายที่8355 และอยู่ด้วยกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8202 ไม่สวมหน้ากากอนามัย
3-4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปซ่อมรถจักรยานยนต์ที่บ้านเพื่อน ผู้ป่วยยืนยันรายที่8355 และอยู่ด้วยกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8202 ไม่สวมหน้ากากอนามัย
5-7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
8 ตุลาคม 2564 09.00 น. ติดตามตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุกเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ป่วยรายที่ 8202 และกักตัวที่จุดพักคอย
11 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น