Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8356 | รายที่ 8357 | รายที่ 8358 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8357 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการป่วย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22 กันยายน-2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน อยู่ด้วยกัน 3 คน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
22 กันยายน-2 ตุลาคม 2564 19.00 น. วางลอบดักปลาที่ทุ่งนา ไม่สวมหน้ากากอนามัย
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านเตรียมลำมันสำปะหลัง เพื่อนำไปปลูก
4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปไร่ขับรถไถเพื่อยกร่องมัน จ้างเหมาคนงานจำนวน 9 คน
4 ตุลาคม 2564 23.00 o. บุตรชายมีอาการไข้ กินยาเองที่บ้าน
5-7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน เนื่องจากปวดเมื่อยตามร่างกาย กินยาเองที่บ้าน
8 ตุลาคม 2564 10.30 น. ติตตามตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุก เนื่องจาก HRC (ผู้ป่วยรายที่8248) และกักตัวที่จุดพักคอย
9 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น