Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8361 | รายที่ 8362 | รายที่ 8363 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8362 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 54 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
7 ต.ค.2564 08.00-12.00 น. - ไปช่วยลงทะเบียนวันฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่2 ที่เทศบาลตำบล หนองสรวง ตอนเย็นเริ่มมีอาการไข้
7 ต.ค.2564 18.00 น. - ซื้อเนื้อวัวที่ร้านค้าของผู้ป่วยรายที่ 8363 และดื่มสุรา 2 แก้วเป๊ก
8 ต.ค.2564 08.00-12.00 น. - ทำงานก่อสร้างกำแพงบ้านในหมู่บ้าน กับสามี
8 ต.ค.2564 13.00 น. - ไปกินข้าวที่ทุ่งนา ร่วมกัน 5 คน
9 ต.ค.2564 09.00-17.00 น. - อยู่ที่บ้าน มีเพื่อน 5 คน (กลุ่มที่กินข้าวที่ทุ่งนาด้วยกัน) และเพื่อนอีก 3 คน มาเล่นด้วยและกินข้าวด้วยกัน
10 ต.ค.2564 13.00-15.00 น. - ไปตรวจหาเชื้อโควิด ที่รพ.หนองกุงศรี โดยรถ EMS เทศบาลตำบลหนองสรวง
11 ต.ค.2564 09.00 น. -ทราบผลตรวจพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น