Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8362 | รายที่ 8363 | รายที่ 8364 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8363 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 68 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
7 ต.ค.2564 08.00-10.00 น. - เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่2 ที่เทศบาลตำบลหนองสรวง
8 ต.ค.2564 08.00 น. - เช็ดตัวให้ผู้ป่วยรายที่ 8303 ต่อมาตอนเย็นเริ่มมีอาการเจ็บคอ
9 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - ขายของอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
10 ต.ค.2564 13.00-15.00 น. - ไปตรวจหาเชื้อโควิด ที่รพ.หนองกุงศรี
11 ต.ค.2564 09.00 น. -ทราบผลตรวจพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น