Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8363 | รายที่ 8364 | รายที่ 8365 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8364 สหัสขันธ์

เพศ ชาย อายุ 49 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ อาชีพ นักบวช/พระสงฆ์ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25–26 กันยายน 64 07.00 น.–08.00 น. บิณฑบาตรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์
ตลอดทั้งวัน ประกอบกิจวัตรประจำวันที่วัด
27 ก.ย.64 07.00 น.–08.00 น. บิณฑบาตรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ เริ่มมีอาการไข้ เจ็บคอ
28 ก.ย.64 07.00 น.–08.00 น. บิณฑบาตรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ เริ่มมีอาการไข้ เจ็บคอ
09.30 น. เดินทางไปรับบริการตรวจรักษาที่ โรงพยาบาลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยอาการ ไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น ได้ยามารับประทานอาการดีขึ้น
29 ก.ย.64 07.00 น.–08.00 น. บิณฑบาตรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์
09.30 น. เดินทางไปร่วมลงอุโบสถสามัคคี ที่วัดภูปูน ตำบลมหาชัย อำเภอสมเด็จ
30 ก.ย.64 07.00 น.–08.00 น. บิณฑบาตรรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ ประกอบกิจวัตรประจำวันที่วัด
11.00น. – 13.00 น. ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารออมสิน สาขาอำเภอสมเด็จ
1 ต.ค.2564 07.00 น.–08.00 น. บิณฑบาตรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์
14.00 น. ไปเข้าร่วมประชุมให้กำลังใจเจ้าคณะจังหวัดที่วัดประชานิยม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
18.00 น. แวะบ้านพระสนั่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เดินทางกลับวัด
2-3 ต.ค. 64 07.00 น.–08.00 น. บิณฑบาตรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์
2-3 ต.ค. 64 07.00 น.–08.00 น. บิณฑบาตรรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ ประกอบกิจวัตรประจำวันที่วัด
4 ต.ค. 64 07.00 น.–08.00 น. บิณฑบาตรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ ประกอบกิจวัตรประจำวันที่วัด
09.30 น. เดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารออมสิน สาขาอำเภอสมเด็จ
5 ต.ค.64 07.00 น.–08.00 น. บิณฑบาตรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ ประกอบกิจวัตรประจำวันที่วัด
6 ต.ค.64 07.00 น.–08.00 น. บิณฑบาตรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ ประกอบกิจวัตรประจำวันที่วัด
13.00 น.-15.00 น. เข้าร่วมพิธีลงอุโบสถสามัคคี ที่วัดภูค่าว ตำบลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
7 ต.ต.64 07.00 น.–08.00 น. บิณฑบาตรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ ประกอบกิจวัตรประจำวันที่วัด
ตลอดทั้งวัน จำพรรษาที่วัด มีญาติโยมจาก กทม.มาสนทนาธรรมที่วัด
8 ต.ต.64 07.00 น.– 08.00 น. บิณฑบาตรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ ประกอบกิจวัตรประจำวันที่วัด
09.30 เดินทางนำคอมพิวเตอร์เข้าไปซ่อมที่ร้านแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
11.00 น. เดินทางไปห้างสรรพสินค้าโลตัส ในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ได้ลงจากรถ เริ่มมีอาการ ครั่นเนื้อครั่นตัว คล้ายจะเป็นไข้
9 ต.ต.64 07.00 น.–08.00 น. บิณฑบาตรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์
10.00 น. เดินทางไปส่งฏีกาวัดที่โรงพิมพ์ในอำเภอสมเด็จ ใกล้ธนาคารออมสิน
10.30 น. ไปขอรับการตรวจรักษาที่คลินิกแพทย์เอกชนในอำเภอสมเด็จ ด้วยอาการ ไข้ เจ็บคอ แต่ไม่ได้ตรวจ แพทย์แนะนำให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จ
11.00 น. เดินทางไปฉันก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ในเขตอำเภอสมเด็จ จำชื่อร้านไม่ได้
11.53 น.- 14.00 น. เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จ เจ้าหน้าที่จึงส่งเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด ตรวจเสร็จกลับมาฟังผลที่วัดป่าบ้านโป่งเชือก ตำบลนามะเขือ
10 ต.ต.64 07.00 น.- 11.00 น. ทำกิจวัตรประจำวันที่วัด ไม่ได้ออกไปบิณฑบาตร เนื่องจากมีอาการ ไข้เจ็บคอ และรอฟังผลการตรวจโควิด
11.00 น. เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาโรงพยาบาลสหัสขันธ์โทรแจ้งผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมต่อเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019
14.00 น รถโรงพยาบาลไปรับเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น