Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8365 | รายที่ 8371 | รายที่ 8372 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8371 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 61 ปี 4 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันเป็นคนในครอบครัว เป็นภรรยา (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8098)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 ตุลาคม 2564 08.30 น.- 12.30 น. กักตัวที่บ้าน หลังจากทราบว่า ภรรยาเดินทางมาจากพื้นที่เสี่่ยงที่มีการระบาด
5 ตุลาคม 2564 12.30 น. - 13.30 น. เข้าตรวจคัดกรองที่ รพ.กมลาไสย โดยรถยนต์ส่วนตัว กับภรรยา เเละ บุตรชาย ผล ATK บุตรชาย เเละตัวผู้ป่วยเป็นลบ ส่วนภรรยาเป็นผลบวก เป็นผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8098
6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
9 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
10 ตุลาคม 2564 12.30 น - 13.30 น เข้าตรวจคัดกรองรอบสอง ที่ รพ.กมลาไสย โดยรถยนต์ส่วนตัว กลับมากักตัวที่บ้านต่อ
10 ตุลาคม 2564 18.30 น. รพ.กมลาไสย เเจ้งผลตรวจ RT-PCR ผล Detected พบว่ามีการติดเชื้อ รพ.กมลาไสยนำรับมารับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อ ที่ตึกผู้ป่วยโควิด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น