Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8371 | รายที่ 8372 | รายที่ 8373 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8372 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 57 ปี 3 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ร่วมด้วยกับไอมีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8036 8009


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 ตุลาคม 2564 08.30 น.- 12.30 น. กักตัวที่บ้าน หลังจากทราบว่ามีเพื่อนบ้านติดเชื้อ เเละมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8009 8036
5 ตุลาคม 2564 12.30 น. - 13.30 เข้าตรวจคัดกรองที่ รพ.กมลาไสย โดยรถยนต์ส่วนตัว ผล ATK เป็น - กลับมากักตัวที่บ้านต่อ
6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน เริ่มมีอาการไข้ ไอมีเสมหะ ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง ผล ออกมาเป็น + เเจ้ง จนท.ในพื้นที่ รพ.กมลาไสยมารักษาต่อ
9 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เข้าสังเกตุอาการที่ตึกผู้ป่วยใน ทำการตรวจหาการติดเชื้อ ด้วยวิธี RT-PCR ผล Detected พบการติดเชื้อ เข้ารักษาต่อที่โรงพยาบาลกมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น