Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8372 | รายที่ 8373 | รายที่ 8375 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8373 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 60 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 14 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26-27กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -ค้าขายที่ตลาดประตูน้ำพระอินทร์ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยซื้อสินค้าที่ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี มาจำหน่าย
28 กันยายน 2564 06.00 - 12.00 น. -เดินทางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลับถึงบ้านที่ตำบลหลุบ
-ทานข้าวกับครอบครัวและมีเพื่อนบ้านมาร่วมทานด้วย
29 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่บ้าน -ทานข้าวกับครอบครัวและมีเพื่อนบ้านมาร่วมทานด้วย
30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่บ้าน -ทานข้าวกับครอบครัวและมีเพื่อนบ้านมาร่วมทานด้วย
1 ตุลาคม 2564 06.00-09.00น.
09.00-12.00 น.
13.00-20.00น.
-พักอยู่บ้าน
-เดินทางไปบ้านลูกชาย ที่ หมู่ 14 ตำบลหลุบ ทานข้าวร่วมกันกับครอบครัวลูกชายและมีเพื่อนบ้านมาร่วมทานด้วย
-กลับบ้านทานข้าวกับครอบครัวและมีเพื่อนบ้านมาร่วมทานด้วย
2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน. -พักอยู่บ้าน
-ทานข้าวกับครอบครัวและมีเพื่อนบ้านมาร่วมทานด้วย
3 ตุลาคม 2564 06.00-10.00น.
10.00-11.00 น.
11.00-15.00น.
-พักอยู่บ้าน
-เดินทางไปบ้านพี่สาว ที่ หมู่ 3 ตำบลหลุบ ทานข้าวร่วมกับครอบครัวพี่สาว
-เดินทางไปบ้านพี่ชาย ที่บ้านหลุมข้าว ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด พร้อมกับภรรยาและญาติรวม 5 คน -เดินทางกลับบ้าน
4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่บ้าน เริ่มมีอาการไข้ ไอ
-ทานข้าวกับครอบครัวและมีเพื่อนบ้านมาร่วมทานด้วย
5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่บ้าน มีอาการไข้ ไอ
-ทานข้าวกับครอบครัวและมีเพื่อนบ้านมาร่วมทานด้วย
6 ตุลาคม 2564 06.00-17.00น.
17.00-20.00น.
20.00-06.00น.
-พักอยู่บ้าน มีอาการไข้ ไอ
-ไปรับการรักษาที่คลินิกในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
-พักอยู่บ้าน
8 ตุลาคม 2564 06.00-10.00น. 09.30-11.00น. 11.00 -06.00น. -พักอยู่บ้าน
-ไปรับการรักษาที่คลินิกในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ตามหมอนัดอาการดีขึ้น
-พักอยู่บ้าน
9 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน
22.00 น.
-พักอยู่บ้าน
-มีอาการไข้ ไอ เหนื่อยหายใจหอบ ญาติโทรเรียกรถกู้ชีพเทศบาลหลุบนำส่ง รพ.กาฬสินธุ์ รพ.กาฬสินธุ์ ทำการตรวจ ATK พบผลบวกและแจ้งญาติ ผู้ป่วยรักษาที่รพ.กาฬสินธุ์
10 ตุลาคม 2564 เช้า ผู้ป่วยรักษาที่รพ.กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ
พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น