Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8375 | รายที่ 8376 | รายที่ 8378 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8376 สามชัย

เพศ ชาย อายุ 7 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ น้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีผลATK+/ แม่มีผลATK+/ เยี่ยมญาติที่ admit IPD ward รพ.สามชัย มีผลATK+


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 กันยายน - 4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่บ้านกับครอบครัว 4 คน เล่นกับเพื่อนทุกวัน ไม่ได้เดินทางออกจากชุมชน
5-7 ตุลาคม 2564 09.00 น. -ผู้ป่วยเฝ้าญาติกับแม่ที่โรงพยาบาลสามชัย ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
18.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน
8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่บ้านกับครอบครัว 4 คน เล่นกับเพื่อนทุกวัน ไม่ได้เดินทางออกจากชุมชน
9 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่บ้านกับครอบครัว 4 คน เล่นกับเพื่อนทุกวัน ไม่ได้เดินทางออกจากชุมชน
-เริ่มมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก
10 ตุลาคม 2564 08.30 น. -ผู้ป่วยเดินทางมาพบแพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสามชัย ด้วยอาการไข้ ไอ มีเสมหะ
09.00 น. -แพทย์ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen test kit ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสามชัย ผลพบเชื้อโควิด-19
10.00 น. -ประสานทีม SRRT เพื่อตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยันผล
11.00 น. -ผู้ป่วย Admit ห้องแยก โรงพยาบาลสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
11 ตุลาคม 2564 11 ต.ค.64 09.00 น. - ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น