Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8376 | รายที่ 8378 | รายที่ 8379 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8378 นามน

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มี
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด - 19 (สามี)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 กันยายน - 2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้าน (มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย ตากับลูกสาว อาศัยอยู่บ้านร่วมกัน)
3 ตุลาคม 2564 17.30-17.45 น. เดินทางไปซื้อของที่ร้านค้าซุปเปอร์เมย์ บ้านยอดแกง ซื้อเสร็จเดินทางกลับบ้าน
4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้าน (มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย ตากับลูกสาว อาศัยอยู่บ้านร่วมกัน)
5 ตุลาคม 2564 13.00-13.30 น. ผู้ป่วยเดินทางมาฝากครรภ์ที่ รพ.สต.ศรีพัฒนา
5 ตุลาคม 2564 13.30-14.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตรวจครรภ์ ที่รพ.นามน โดยขับรถมอเตอร์ไซต์ไปคนเดียว
5 ตุลาคม 2564 16.00-16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
6 ตุลาคม 2564 14.00-15.00 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ศรีพัฒนา มาตรวจ ATK ที่บ้าน (ผล ATK บวก)
6 ตุลาคม 2564 16.30 น. รถรพ.นามนรับคนไข้เข้ารับการรักษา
7 ตุลาคม 2564 11.00 น. ผู้ป่วยเข้าตรวจ PCR ที่ รพ.นามน ผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด - 19 (SARS-CoV-2 )
8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยรักษาตัวที่รพ.นามน โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลการตรวจหาเชื้อ พบเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2) (เริ่มมีอาการไอ หอบเหนื่อย)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น