Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8387 | รายที่ 8388 | รายที่ 8389 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8388 ดอนจาน

เพศ ชาย อายุ 33 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน อาชีพ พนักงานส่งของร้านสะดวกซื้อ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติเดินทางไปสถานที่พบผู้ป่วยยืนยัน อบต.นาจำปา


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 - 7 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่ทุ่งนา พร้อมกับแฟน
5 - 7 ตุลาคม 2564 08.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ร้าน 7-11 สาขาดอนจาน มีเพื่อนร่วมงาน 10 คน และไปส่งของในอำเภอดอนจาน ตามออเดอร์ เลิกงานแล้วกลับบ้าน
8 ตุลาคม 2564 16.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยรถจักรยานยนต์ ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ – ธนบุรี ใน จ.กาฬสินธุ์ แล้วกลับบ้าน
9 - 10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ทุ่งนา พร้อมกับแฟน ไม่ได้ไปไหน
11 - 13 ตุลาคม 2564 08.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ร้าน 7-11 สาขาดอนจาน มีเพื่อนร่วมงาน 10 คน และไปส่งของในอำเภอดอนจาน ตามออเดอร์ เลิกงานแล้วกลับบ้าน
14 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ทุ่งนา พร้อมกับแฟน ไม่ได้ไปไหน และเริ่มมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ
15 - 17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ทุ่งนา พร้อมกับแฟน ไม่ได้ไปไหน
18 ตุลาคม 2564 08.30 – 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน แล้วกลับไปกักตัวที่ทุ่งนา
19 ตุลาคม 2564 11.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
19 ตุลาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น