Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8389 | รายที่ 8390 | รายที่ 8391 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8390 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ระคายเคืองคอ ปวดตามร่างกาย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีผล ATK+ / ลูกมีผล ATK+ / ไปเฝ้าผู้ป่วย admit IPD ward รพ.สามชัย มีผล ATK+


วันที่เวลารายการกิจกรรม
28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยไปเฝ้าญาติที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
29-30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยไปเฝ้าญาติที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
-มีญาติเดินทางมาจาก กทม. มาเยี่ยมญาติ
1-3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยไปเฝ้าญาติที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
4 ตุลาคม 2564 14.00 น. -ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์พร้อมกับญาติเพื่อพาญาติมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสามชัย
15.00 น. -ผู้ป่วยเฝ้าญาติที่โรงพยาบาลสามชัย ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
5 ตุลาคม 2564 13.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน อาศัยอยู่กับครอบครัว 4 คน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
17.00 น. -ผู้ป่วยเฝ้าญาติที่โรงพยาบาลสามชัย ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
18.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน อาศัยอยู่กับครอบครัว 4 คน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
6 ตุลาคม 2564 09.00-17.30 น. -ผู้ป่วยเฝ้าญาติที่โรงพยาบาลสามชัย ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
-ผู้ป่วยเดินทางไปเซเว่น(7-11)สามชัย
-ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน
7-9 ตุลาคม 2564 09.00 น. -ผู้ป่วยเฝ้าญาติที่โรงพยาบาลสามชัย ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
18.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน
10 ตุลาคม 2564 09.00 น. -เริ่มมีอาการระคายเคืองคอ ปวดตามร่างกาย
-ผู้ป่วยพาลูกชายมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสามชัย ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen test kit ผลพบเชื้อโควิด-19
10.00 น. - ประส่านทีม SRRT จึงได้ตรวจคัดกรองผู้ป่วยด้วยวิธี Antigen test kit ผลพบเชื้อโควิด-19
-ทีม SRRT ได้ตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยันผล
11.00 น -ผู้ป่วย Admit ห้องแยก โรงพยาบาลสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
11 ตุลาคม 2564 09.00 น. - ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น