Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8390 | รายที่ 8391 | รายที่ 8392 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8391 สามชัย

เพศ ชาย อายุ 61 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เสมหะ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ผล ATK+


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26-29 กันยายน 2564 09.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปสวนยางพารา
12.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านพร้อมกับหลาน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
30 กันยายน 2564 08.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปจังหวัดมหาสารคาม ด้วยรถยนต์ส่วนตัว ไม่ได้แวะที่ไหน
14.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านที่อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
16.00 น. -ผู้ป่วยแวะลงซื้อของที่แม็คโคร จังหวัดกาฬสินธุ์ ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
17.00 น. -ผู้ป่วนถึงบ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
1-5 ตุลาคม 2564 09.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปสวนยางพารา
12.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านพร้อมกับหลาน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่บ้านพร้อมกับหลาน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
7 ตุลาคม 2564 09.00 น. -ผู้ป่วยไปดูบ่อหิน ที่บ้านหนองกรุงน้อยพร้อมกับเพื่อน 1 คน ไม่ได้แวะที่ไหน ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
12.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
8 ตุลาคม 2564 09.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปสวนยางพารา
12.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านพร้อมกับหลาน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
9 ตุลาคม 2564 09.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปสวนยางพารา
-ผู้ป่วยแวะไป อบต.สำราญใต้ ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
12.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
-เริ่มอาการไข้ ไอ มีเสมหะ
10 ตุลาคม 2564 08.30 น. -ผู้ป่วยเดินทางมาพบแพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสามชัย ด้วยอาการไข้ ไอมีเสมหะ
09.00 น. -แพทย์ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen test kit ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสามชัย ผลพบเชื้อโควิด-19
10.00 น. -ประสานทีม SRRT เพื่อตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยันผล
11.00 น. -ผู้ป่วย Admit ห้องแยก โรงพยาบาลสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
11 ตุลาคม 2564 09.00 น. - ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น