Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8391 | รายที่ 8392 | รายที่ 8395 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8392 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 56 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เสมหะ
โรคประจำตัว : เยื่อหุ้มสมองอักเสบ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26-30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วย Admit ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
1 ตุลาคม 2564 14.00 น. -โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ส่งตัวกลับมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสามชัย
17.00 น. -ผู้ป่วย Admit โรงพยาบาลสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
2-9 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วย Admit โรงพยาบาลสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
-ผู้ป่วยมีญาติมาเยี่ยมตลอดเวลา
10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วย Admit โรงพยาบาลสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
-ผู้ป่วยมีญาติมาเยี่ยมตลอดเวลา
11.00 น. -ผู้ป่วยรับการตรวจโควิด-19 วิธี Antigen test kit ณ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสามชัย ผลพบเชื้อโควิด-19
11.30 น. -ประสานทีม SRRT เพื่อตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยันผล
-ย้ายผู้ป่วย Admit ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสามชัย
11 ตุลาคม 2564 09.00 น. -ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น