Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8392 | รายที่ 8395 | รายที่ 8396 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8395 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 71 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไต


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 ก.ย.2564 08.00 – 10.00 น. - ไปฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 ณ ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ เดินทางกลับบ้าน
28 -29 กย.2564 07.00 – 17.00 น. - ไปบ้านลูกสาว ดื่มกาแฟ เอาข้าว อาหารไปส่งลูกชายที่นาทางไปบ้านหนองแสง กลับมาไปนาที่บ้านหวาย ม.9 เดินทางกลับบ้าน
30 ก.ย.2564 07.00 – 17.00 น. - ไปบ้านลูกสาว ดื่มกาแฟ ไปส่งข้าวลูกชายที่นา กลับมาที่บ้านลูกสาวอยู่เลี้ยงหลานที่บ้านทั้งวัน 17.00 น.เดินทางกลับบ้าน
1 – 7 ต.ค.2564 07.00 – 17.00 น - ไปบ้านลูกสาวเหมือนทุกวัน เอาข้าวไปส่งลูกชายที่ทุ่งนา กลับบ้านไปนา
- วันที่ 2 – 5 ต.ค.2564 มีอาการไข้เล็กน้อย ทานยาพาราก็ดีขึ้น
- วันที่ 7 ต.ค. 64 ทราบว่าหลายชายติดเชื้อโควิด – 19 กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
8 ต.ค.2564 08.00 – 09.30 น. - ไปซื้อบุหรี่(ยาเส้น)ที่ตลาดนัดวันศุกร์ ใส่แมสตลอดถอดตอนซิมบุหรี่ กลับบ้านกักตัว
9 ต.ค.2564 08.00 – 09.30 น. - เข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ กลับบ้านกักตัวไม่ได้ไปไหน
10 ต.ค.2564 00.00 – 19.30 น. - กักตัวที่บ้านไม่ได้ไปไหน เวลาประมาณ 14.30 น. รถ รพร.กุฉินารายณ์ออกมารับผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น