Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8395 | รายที่ 8396 | รายที่ 8397 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8396 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 61 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 03 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26 - 30 ก.ย. 2564 08.00 – 17.00 น. - ไปถอนมันกับครอบครัวรวม 6 คน เดินทางกลับบ้าน
1 ต.ค.2564 09.30 – 17.00 น. - ไปซ่อมรถที่ร้านซ่อม และเดินทางกลับบ้าน
2-6 ต.ค.2564 07.00 – 17.00 น. - ไปนาทำกิจวัตรประจำวัน เลี้ยงวัว เริ่มมีอาการไข้ มีน้ำมูกวันที่ 4 ต.ค.2564 เดินทางกลับบ้าน
7 ต.ค.2564 07.00 – 10.30 น - ไปส่งข้าวที่บ้านคุณยาย ได้รับแจ้งจากญาติที่ไปถอนมันด้วยกันว่าไปตรวจพบเชื้อโควิด – 19 จึงได้เดินทางไปตรวจที่ รพร.กุฉินารายณ์ กักตัวที่เถียงนากับภรรยา
8-9 ต.ค.2564 กักตัวที่เถียงนาไม่ได้ไปไหน ผลตรวจหาเชื้อโควิด – 19 (พบเชื้อ)
- 19.30 น. รพร.กุฉินารายณ์ ออกมารับผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น