Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8396 | รายที่ 8397 | รายที่ 8398 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8397 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
30/9/2564 18.00 น - ไปรับประทานอาหารเย็นพร้อมกับเพื่อนได้ไปร่วมดื่มเหล้าแก้วเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8277 ตรวจหาเชื้อ วันที่ 7 ต.ค. 64 ซึ่งมีเพื่อนร่วมวง 9-10 คน
1 - 3 /10/2564 08.30- 16.00 น - ไปร่วมงานศพที่ 1 ทำหน้าที่เป็นแม่ครัว ประกอบอาหาร ใส่หน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา กลับมานอนบ้าน
3 /10/2564 19.00 น - ไปพบปะดื่มเหล้า กลุ่มเพื่อน และที่มี ผู้ป่วยรายที่ 8277
4/10/2564 10.00 –10.15 น - เริ่มมีอาการไอแห้ง มารับบริการที่รพ.สต.บ้านนาไคร้ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา กลับมาบ้านแล้วไม่ได้ไปไหน
4/10/2564 10.00 –10.15 น - เริ่มมีอาการไอแห้ง มารับบริการที่รพ.สต.บ้านนาไคร้ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา กลับมาบ้านแล้วไม่ได้ไปไหน
5/10/2564 09.40 -10.20 น - พาลูกชาย มารับบริการทันตกรรมที่ รพ.สต.นาไคร้ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา กลับมาบ้านไม่ได้ไปไหน
6/10/2564 08.30- 18.00 น - ไปร่วมงานศพที่ 2 ทำหน้าที่เป็นแม่ครัว ให้ญาติขอยาที่ รพ.สตมาให้ที่บ้าน ตอนช่วงบ่าย เริ่มมีอาการไข้ ไอ ปวดศีรษะ กลับมานอนบ้านไม่ได้ไปไหน
7/10/2564 08.30- 18.00 น - ไปร่วมงานศพที่ 2 ทำหน้าที่เป็นแม่ครัว ใส่หน้ากากอนามัยเป็นบางครั้ง กลับมานอนบ้านไม่ได้ไปไหน
8/10/2564 00.00-.00.00 น - อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน ได้รับแจ้งว่า เพื่อนที่ร่วมวงเหล้าติดโควิด
9/10/2564 08.15 น - 10.30 น - ไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ พร้อมลูกชาย ทั้ง 2 คน กลับมา แวะฉีดยาคลินิก ในบ้านกุดหว้า
9/10/2564 16.30 น – 17.00 น - เดินทางไปตลาดกุดหว้า กลับมานอนบ้านไม่ได้ไปไหน
10/10/2564 07.30น – 10.00 น - ได้รับแจ้งผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19 และเข้ารับการรักษาตัว ที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น