Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8397 | รายที่ 8398 | รายที่ 8399 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8398 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : เหนื่อยเพลีย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
30/9/2564 18.00 น - ไปรับประทานข้าวเย็นพร้อมกับเพื่อนได้ไปร่วมดื่มเหล้าแก้วเดียวกันกับผู้ป่วยรายที่ตรวจหาเชื้อ วันที่ 7 ต.ค. 64 ซึ่งมีเพื่อนร่วมวง 9-10 คน
1 - 3 /10/2564 08.30 - 18.00 น - ไปร่วมงานศพที่ 1 ทำหน้าที่เป็นแม่ครัว ประกอบอาหาร ใส่หน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา กลับมานอนบ้าน
4/10/2564 00.00 - 00.00 น - อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
5 - 7 /10/2564 08.30 - 18.00 น - ไปร่วมงานศพที่ 2 ทำหน้าที่เป็นแม่ครัว ประกอบอาหาร ใส่หน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา กลับมานอนบ้าน ไม้ได้ไปไหน
8/10/2564 00.00 - 00.00 น - อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนได้รับแจ้งว่าเพื่อนที่ร่วมวงเหล้าติดโควิด
9/10/2564 08.15 - 10.30 น - ไปตรวจหาไวรัสโคโรนา 2019 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ กลับมานอนบ้านไม่ได้ไปไหน
10/10/2564 07.30 - 10.00 น - ได้รับแจ้งผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19 และเข้ารับการรักษาตัว ที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น