Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8398 | รายที่ 8399 | รายที่ 8400 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8399 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 3 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-5 ต.ค.2564 08.00-10.00 น. - อยู่บ้าน ไปไร่กับตา พ่อ แม่ พี่ชาย
ุ6 ต.ค.2564 08.00-18.00 น. - เริ่มมีอาการไอ ไปไร่กับตา (ผู้ป่วยรายที่ 8301)
ุ7-10 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน ไปไร่ กับพ่อแม่
11 ต.ค.2564 13.00-15.00 น. - ไปตรวจหาเชื้อโควิด ที่รพ.หนองกุงศรี
12 ต.ค.2564 09.00 น. -ทราบผลตรวจพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น