Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8405 | รายที่ 8406 | รายที่ 8407 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8406 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 12 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26-28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -กักตัวที่บ้าน เนื่องจากยาย รายที่ 7615 ติดเชื้อโควิด 19
29 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -ย้ายไปกักตัวที่บ้านยายทวด เนื่องจาก คุณตา รายที่ 7663
30 กันยายน 2564 06.00- 13.00น 13.00-14.30 น. 14.30 น.เป็นต้นไป -กักตัวที่บ้านพัก
- มาตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.สต.แกเปะ โดยหน่วยควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
-กักตัวที่บ้านพัก
1-10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -กักตัวที่บ้านพัก
11 ตุลาคม 2564 06.00- 13.00น 13.00-14.30 น. 14.30 น.เป็นต้นไป -กักตัวที่บ้านพัก
- มาตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.สต.แกเปะ โดยหน่วยควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
12 ตุลาคม 2564 06.00-10.00น. 10.00-11.00น. -กักตัวที่บ้านพัก
-ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-C๐V2 และเข้ารักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น