Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8406 | รายที่ 8407 | รายที่ 8409 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8407 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 61 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : เบาหวาน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
29 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
30 กันยายน 2564 09.00 -13.00 น. พักอาศัยอยู่ที่บ้าน และลูกชาย (ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ 8151 จังหวัดกาฬสินธุ์) พร้อมกับลูกสะใภ้ ได้เดินทางมาเยี่ยมที่บ้าน
1 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
5 ตุลาคม 2564 08.00 - 12.00 น. เดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็ม 2 ที่โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
9 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
10 ตุลาคม 2564 พักอาศัยอยู่ที่บ้าน พักอาศัยที่บ้าน อาการป่วยมีไข้ และมีน้ำมูก
11 ตุลาคม 2564 08.00 - 09.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ที่ รพ.ฆ้องชัย
12 ตุลาคม 2564 09.00 น. ได้รับแจ้งจาก รพ.กาฬสินธุ์ ว่าพบสารพันธุกรรม COVID – 19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น