Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8409 | รายที่ 8411 | รายที่ 8412 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8411 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : เหนื่อยหอบ
ประวัติเสี่ยง ร่วมบ้านกับผู้ป่วยโควิดยืนยัน รายที่ 7665


วันที่เวลารายการกิจกรรม
28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน เริ่มกักตัวที่บ้านพักกับลูกชายทั้งสองคน และแม่ เนื่องจากสามีติดโควิด 19 (รายที่ 7665
30 กันยายน 2564 06.00- 13.00น
13.00-14.30 น.

14.30 น.เป็นต้นไป
-กักตัวที่บ้านพัก
- มาตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.สต.แกเปะ โดยหน่วยควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
-กักตัวที่บ้านพัก
1-10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้านพัก
11 ตุลาคม 2564 06.00- 13.00น
13.00-14.30 น.

14.30 น.เป็นต้นไป
-กักตัวที่บ้านพัก
- มาตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.สต.แกเปะ โดยหน่วยควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
-กักตัวที่บ้านพัก
12 ตุลาคม 2564 ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-C๐V2 และเข้ารักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น