Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8412 | รายที่ 8413 | รายที่ 8414 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8413 คำม่วง

เพศ หญิง อายุ 2 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง อาชีพ เด็กเล็กในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
7 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่บ้าน พ่อ(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8311) เดินทางกลับมาจากทำงาน ที่ ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีการกอดหอม และรับประทานอาหารร่วมกัน
8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่บ้าน กับพ่อ แม่ ยาย และตาทวด(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7797) ทราบผลการตรวจ ATK ของพ่อเป็น Positive จึงกักตัวอยู่ที่บ้าน
9 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวอยู่ที่บ้าน กับแม่ ยายและตาทวด ไม่ได้ไปไหน
10 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ทราบผลการตรวจ RT-PCR ของพ่อ ผลพบเชื้อ SAR-CoV-2 กักตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
11 ตุลาคม 2564 13.00-14.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อ ที่จุดตรวจคัดกรองเชิงรุกในหมู่บ้าน
12 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลตรวจ RT-PCR พบเชื้อ SAR-CoV-2 จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคำม่วง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น