Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8414 | รายที่ 8416 | รายที่ 8419 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8416 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 14 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 กันยายน 2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน (พักบ้านเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8033)
29 กันยายน 2564 17.00น. ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8033 กลับมาที่บ้านหนองสรวง ต.หนองสรวง ได้สัมผัสกับผู้ป่วยด้วยการพุดคุย ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
30 กันยายน 2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
30 กันยายน 2564 12.00-16.00น. ไปเล่นกับเพื่อนที่บ้าน มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 2คน ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
30 กันยายน 2564 16.00น. เดินทางกลับบ้านตนเอง
1 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน
2 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
2 ตุลาคม 2564 12.00-14.00น. เดินทางไปหาพ่อที่ หมู่ 9 ต.หนองสรวง มีกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกับพ่อ แม่เลี้ยง และน้องชาย
2 ตุลาคม 2564 14.00น. เริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่วตัวเหมือนจะมีไข้ และเดินทางกลับบ้าน
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน
4 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
4 ตุลาคม 2564 13.00น. เดินทางไปส่งงานคุณครูที่โรงเรียนในตำบลหนองสรวง พร้อมเพื่อน 2 คน สวมใส่หน้ากากอนามัย
4 ตุลาคม 2564 15.00-17.00น. เดินทางไปบ้านเพื่อนในตำบลหนองสรวง พร้อมเพื่อนจำนวน 4 คน สวมหน้ากากอนามัยบางครั้ง และเดินทางกลับบ้าน
5 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
5 ตุลาคม 2564 12.00-14.00น. ไปเขียนรายงานที่บ้านเพื่อน หมู่ 2 ต.หนองสรวง พร้อมเพื่อนจำนวน 2 คน
5 ตุลาคม 2564 15.00น.-16.00น. เดินทางไปส่งงานคุณครูที่โรงเรียนตำบลหนองสรวง สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเดินทางกลับบ้าน
6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน ทราบผลการตรวจญาติตรวจพบเชื้อ covid-19
7 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
7 ตุลาคม 2564 13.00น.-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด19 ที่รพ.หนองกุงศรี และเดินทางกลับบ้าน
8 ตุลาคม 2564 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น