Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8416 | รายที่ 8419 | รายที่ 8421 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8419 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8119 จ.กาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25-30 กันยายน 2564 03.00-06.00 น. - ขายกาแฟที่ตลาดสดเทศบาลตำบลสมเด็จช่วยผู้ป่วยรายที่ 8119 จ.กาฬสินธุ์
ช่วงบ่าย - ทำงานประตูรั้วบ้านร่วมกับเพื่อน และ ผู้ป่วยรายที่ 8119 จ.กาฬสินธุ์
1-6 ตุลาคม 2564 03.00-06.00 น. - ขายกาแฟที่ตลาดสดเทศบาลตำบลสมเด็จช่วยผู้ป่วยรายที่ 8119 จ.กาฬสินธุ์
7-10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
11 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.สมเด็จ (รอผล)
12 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SAR-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น