Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8419 | รายที่ 8421 | รายที่ 8422 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 8421 ฆ้องชัย

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 42 ปี ภูมิลำเนาอำเภอฆ้องชัย ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท อำเภอ/เขตเมือง จังหวัด สมุทรปราการ เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 10/10/2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
10 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
11 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว รพ.ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
10 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น