Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8421 | รายที่ 8422 | รายที่ 8423 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8422 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 16 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 12 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7701 และ 7702 (คนในครอบครัว)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 ก.ย. 64 08.00 น. - นั่งรถตู้พร้อมครอบครัว จำนวนรวม 6 คน เดินทางไปเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง เพื่อรับพ่อสามี (ผู้ป่วยรายที่7701) กลับบ้าน
14.00 น. - เดินทางกลับบ้าน โดยรถตู้ครอบครัว รวมจำนวน 9 คน (มีเพื่อนของ พ่อสามีจากเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วงขอให้ไปส่ง 2 คน)
14.20 น. - ส่งผู้ที่ออกจากเรือนจำที่บ้าน ใกล้ตลาดเทศบาล อำเภอสหัสขันธ์
15.30 น. - ส่งผู้ที่ออกจากเรือนจำบ้านห้วยยางดง ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี
16.30 น. - ถึงบ้านคำเขื่อนแก้ว ม.4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
28 ก.ย. 64 10.00 น. - ไปปลูกมันสำปะหลังที่ไร่ ในพื้นที่ ม.4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ กับสมาชิกในครอบครัว
13.00 น. - กลับมาที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
29 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
17.00 น. - ได้รับแจ้งว่าพ่อสามี ได้รับการตรวจ Antigen test kit พบเชื้อโควิด 19
30 ก.ย. 64 09.00 น - เข้ารับการตรวจคัดกรอง โควิด-19 ครั้งที่ 1 ด้วยวิธี RT - PCR พร้อมกับทุกคนในครอบครัว
11.00 น. - กลับไปกักตัวที่บ้าน
1 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้าน
09.00 น. - รพ.สามชัย แจ้งผลพ่อสามี (ผู้ป่วยรายที่ 7701 ) และน้องสาวสามี(ผู้ป่วยรายที่ 7702 ) พบเชื้อโควิด - 19
2 – 10 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้าน
11 ต.ค. 64 09.00 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรอง โควิด-19 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธี RT – PCR พร้อมกับทุกคนในครอบครัว
11.00 น. - กลับไปกักตัวที่บ้าน
12 ต.ค. 64 09.00 น. - โรงพยาบาลสามชัย แจ้งผลพบเชื้อโควิด - 19
10.00 น. - เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสามชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น