Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8434 | รายที่ 8435 | รายที่ 8436 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8435 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 51 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด - 19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 -30 ก.ย. 64 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่าย ผู้ป่วยไปเก็บผักมาขายตามถนนเรียบคลองสาธารณะ พักอยู่บ้าน
1 ต.ค. 64 09.00 – 12.00 น. (ผู้ป่วยยืนยันรายที่8373) มาที่บ้าน มีการทานข้าวร่วมกันและมีเพื่อนบ้านมาร่วมทานด้วย
2 – 8 ต.ค. 64 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่าย ผู้ป่วยไปเก็บผักมาขายตามถนนเรียบคลองสาธารณะ พักอยู่บ้าน
9 ต.ค. 64 ช่วงเช้า ช่วงบ่าย ผู้ป่วยไปส่งผักที่ ม.13 ต.หลุบ และไปรับการรักษาที่ รพ.สต.หลุบ ด้วยอาการไข้ มีน้ำมูก พักอยู่บ้าน
10 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอยู่บ้าน ได้รับแจ้งว่า(ผู้ป่วยยืนยันรายที่8373) เข้ารักษาที่ รพ.กาฬสินธุ์ ผลตรวจ ATK เป็นบวก
11 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพร้อมครอบครัว เดินทางมา รพ.สต.หลุบ เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ตรวจเสร็จเดินทางกลับบ้าน
12 ต.ค. 64 ช่วงเช้า โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น