Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8435 | รายที่ 8436 | รายที่ 8437 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8436 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยโควิด - 19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 – 30 ก.ย. 64 08.00 - 11.00 น 11.00 – 15.00 น ไปส่งลูกไปเรียนหนังสือ ที่ ม.3 ต.หลุบ
อยู่บ้านเปิดร้านขายน้ำปั่นออนไลน์
1 ต.ค. 64 08.00 น.
09.00 น.
10.00 น
11.00 น
12.00 น.
ไปส่งลูกไปเรียนหนังสือ ที่ ม.3 ต.หลุบ
พ่อสามี(ผู้ป่วยยืนยันรายที่8373)มาที่บ้าน
มีการทานข้าวร่วมกันและมีเพื่อนบ้านมาร่วมทานด้วย
ไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน ไปรับลูกที่
ไปเรียนหนังสือ ที่ ม.3 ต.หลุบ พักอยู่บ้าน
2 – 3 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านเปิดร้านขายน้ำปั่นออนไลน์
4 - 6 ต.ค. 64 08.00 น.
11.00 น
11.00 – 15.00 น
ไปส่งลูกไปเรียนหนังสือ ที่ ม.3 ต.หลุบ
ไปรับลูกที่ไปเรียนหนังสือ ที่ ม.3 ต.หลุบ
อยู่บ้านเปิดร้านขายน้ำปั่นออนไลน์
7 ต.ค. 64 08.00 น.
11.00 น
11.00 – 15.00 น
ไปส่งลูกไปเรียนหนังสือ ที่ ม.3 ต.หลุบ
ไปรับลูกที่ไปเรียนหนังสือ ที่ ม.3 ต.หลุบ
อยู่บ้านเปิดร้านขายน้ำปั่นออนไลน์ ไปส่งน้ำปั่นให้ลูกค้าที่ ม.3 ต.หลุบ
8 ต.ค. 64 08.00 น.
11.00 น
11.00 – 15.00 น
ไปส่งลูกไปเรียนหนังสือ ที่ ม.3 ต.หลุบ และแวะร้านค้าซื้อของ ที่ ม.3 ต.หลุบ แล้วเดินทางกลับบ้าน
ไปรับลูกที่ไปเรียนหนังสือ ที่ ม.3 ต.หลุบ
อยู่บ้านเปิดร้านขายน้ำปั่นออนไลน์
9 ต.ค. 64 10.00 น.

11.00 – 15.00 น.
ไปซื้อของที่โลตัสกาฬสินธุ์ ขากลับแวะซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
เปิดร้านขายน้ำปั่นออนไลน์ที่บ้าน
ไปส่งน้ำปั่นให้ลูกค้าที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
10 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอยู่บ้าน ได้รับแจ้งว่าพ่อสามี(ผู้ป่วยยืนยันรายที่8373) เข้า รับการรักษาที่ รพ.กาฬสินธุ์
11 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพร้อมครอบครัว เดินทางมา รพ.สต.หลุบ เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ตรวจเสร็จเดินทางกลับบ้าน
12 ต.ค. 64 ช่วงเช้า โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น