Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8437 | รายที่ 8438 | รายที่ 8440 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8438 ดอนจาน

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน อาชีพ ข้าราชการตำรวจ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ และมีน้ำมูก
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติเดินทางมาจากสถานที่ที่มีการระบาดและไปในสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นและพลุกพล่าน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 - 30 กันยายน 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพักกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 137 จ.ราชบุรี
25 - 30 กันยายน 2564 08.30 - 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 137 จ.ราชบุรี หลังเลิกงานกลับบ้านพัก
30 กันยายน 2564 17.00 น. ผู้ป่วยไปซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจเอง ผลปกติ(ไม่พบเชื้อ)
1 ตุลาคม 2564 08.30 – 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 137 จ.ราชบุรี
1 ตุลาคม 2564 14.00 – 17.30 น. ผู้ป่วยออกเดินทางไปยังสถานีขนส่งหมอชิต กทม. โดยรถตู้โดยสาร
1 ตุลาคม 2564 19.30 – 02.00 น. ผู้ป่วยออกเดินทางไปสถานีขนส่งขอนแก่น โดยรถทัวร์ปรับอากาศ
2 ตุลาคม 2564 02.05 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้าพักที่หอพัก(ไม่ทราบชื่อ) ตรงข้ามศูนย์หัวใจสิริกิติ์ จ.ขอนแก่น โดยมีแฟนขับรถไปรับ
2 ตุลาคม 2564 19.00 – 21.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตลาดต้นตาล จ.ขอนแก่น โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมด้วยแฟน แล้วกลับที่พัก
3 ตุลาคม 2564 09.30 – 15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางพร้อมด้วยแฟนโดยรถยนต์ส่วนตัวไปทำบุญที่วัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด และแวะร้านฮ่มไม้คาเฟ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด แล้วเดินทางกลับที่พัก อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
4 ตุลาคม 2564 14.00 – 15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำธุระที่ห้าง Big C สาขากาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัวคนเดียว
4 ตุลาคม 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับภูมิลำเนาที่บ้านโนนก่อน้อย ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
5 ตุลาคม 2564 08.40 – 09.40 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำธุระที่ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุมพร้อมด้วยคุณตา โดยรถยนต์ส่วนตัว
5 ตุลาคม 2564 14.00 – 16.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับที่พัก ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
6 ตุลาคม 2564 07.30 – 09.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำธุระที่ห้าง Big C สาขากาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัวคนเดียว
6 ตุลาคม 2564 09.30 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับภูมิลำเนาที่บ้านโนนก่อน้อย ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
7 ตุลาคม 2564 07.30 – 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำธุระที่สำนักงานที่ดิน สาขาวาปีปทุม จ.มหาสารคาม พร้อมด้วยคุณตาโดยรถยนต์ส่วนตัวเสร็จธุระกลับภูมิลำเนา
7 ตุลาคม 2564 15.00 – 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับที่พัก ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
7 ตุลาคม 2564 16.30 – 17.20 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำบุญที่วัดภูกุ้มข้าว อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยแฟนโดยรถยนต์ส่วนตัว แล้วกลับที่พัก
8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่พักต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ และเริ่มมีอาการไอเล็กน้อย
9 ตุลาคม 2564 06.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อวัวที่บ้านหัวดอน ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
9 ตุลาคม 2564 17.00 – 19.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปบ้านญาติที่บ้านโคกชาด ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
10 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านญาติที่บ้านโคกชาด ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
10 ตุลาคม 2564 17.00 – 19.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับที่พัก ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
11 ตุลาคม 2564 09.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีน้ำมูกจึงเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน
12 ตุลาคม 2564 09.30 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
12 ตุลาคม 2564 11.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น