Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8438 | รายที่ 8440 | รายที่ 8442 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8440 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 25 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน อาชีพ พนักงานร้านสะดวกซื้อ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 15 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ และอ่อนเพลีย
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8388 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัวรวม 7 คน
4 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยเดินทางไปล้างรถแถวกุดน้ำกิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (จำชื่อร้านไม่ได้)
5 - 11 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
5 - 11 ตุลาคม 2564 22.00 – 07.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ 7-11 สาขาดอนจาน โดยรถยนต์ส่วนตัว
12 ตุลาคม 2564 14.00 – 15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปส่งงานที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดประชานิยม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
13 ตุลาคม 2564 22.00 – 07.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ 7-11 สาขาดอนจาน โดยรถยนต์ส่วนตัว
14 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
15 ตุลาคม 2564 10.00 – 15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์พร้อมเพื่อนร่วมงานรวม 5 ราย
15 ตุลาคม 2564 20.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ และปวดศีรษะ
16 ตุลาคม 2564 22.00 – 07.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ 7-11 สาขาดอนจาน โดยรถยนต์ส่วนตัว
17 ตุลาคม 2564 08.00 – 09.30 น. ผู้ป่วยมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ และอ่อนเพลีย จึงเดินทางไปพบแพทย์ที่รพ.ดอนจาน แล้วกลับบ้าน
18 ตุลาคม 2564 14.30 – 15.00 น. ผู้ป่วยทราบข่าวว่าเพื่อนร่วมงานอยู่ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจึงเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID -19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน
19 ตุลาคม 2564 11.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
19 ตุลาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.สนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น