Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8442 | รายที่ 8444 | รายที่ 8449 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8444 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 52 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 14 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 12 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด - 19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 -30 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้าน
1 ต.ค. 64 09.00 – 12.00 น. ไปบ้านพี่สาวของสามีพร้อมกับสามี มีการทานข้าวร่วมกันกับ(ผู้ป่วยยืนยันรายที่8373)
2 – 3 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้าน
4 -5ต.ค. 64 ไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
6 – 9 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้าน
10 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอยู่บ้าน ได้รับแจ้งว่า(ผู้ป่วยยืนยันรายที่8373) เข้ารักษาที่ รพ.กาฬสินธุ์
11 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพร้อมครอบครัว เดินทางมา รพ.สต.หลุบ เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ตรวจเสร็จเดินทางกลับบ้าน
12 ต.ค. 64 ช่วงเช้า โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น