Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8449 | รายที่ 8451 | รายที่ 8452 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8451 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 14 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศีรษะ คัดจมูก
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยโควิด - 19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 ก.ย. 64 – 3 ต.ค. 64 ช่วงเช้า 13.00 – 17.00 น. พักอยู่บ้าน ไปเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ในหมู่บ้าน
4 ต.ค. 64 ช่วงเช้า 13.00 – 17.00 น. พักอยู่บ้าน ไปเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ในหมู่บ้าน ไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
5 – 7 ต.ค. 64 ช่วงเช้า 13.00 – 17.00 น. พักอยู่บ้าน ไปเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ในหมู่บ้าน
8 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้าน เริ่มมีอาการไข้ ปวดศีรษะ คัดจมูก และไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
9 ต.ค. 64 ช่วงเช้า 14.00 – 17.00 น. พักอยู่บ้าน ไปเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ในหมู่บ้าน
10 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอยู่บ้าน ได้รับแจ้งว่า(ผู้ป่วยยืนยันรายที่8373) ที่พ่อตากับแม่ยายไปทานข้าวด้วย เข้ารักษาที่ รพ.กาฬสินธุ์ ผลตรวจ ATK เป็นบวก
11 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพร้อมครอบครัว เดินทางมา รพ.สต.หลุบ เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ตรวจเสร็จเดินทางกลับบ้าน
12 ต.ค. 64 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น