Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8451 | รายที่ 8452 | รายที่ 8456 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8452 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 14 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 12 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด - 19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 ก.ย. 64 08.30 น. ผู้ป่วยขับรถพาพ่อ(ผู้ป่วยยืนยันรายที่8373) ไปเปลี่ยนยางรถที่ร้านยางแห่งหนึ่งแถวถนนทุ่งศรีเมือง ตำบลกาฬสินธุ์ เป็นร้านที่ผู้ป่วยทำงานอยู่
30 ก.ย. 64 – 3 ต.ค. 64 08.30 – 17.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ร้านยางแห่งหนึ่งแถวถนนทุ่งศรีเมือง ตำบลกาฬสินธุ์ เลิกงานกลับบ้าน
4 – 9 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอยู่บ้าน ไม่ได้ไปทำงานเพราะมีไข้
10 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอยู่บ้าน ได้รับแจ้งว่าพ่อ(ผู้ป่วยยืนยันรายที่8373) เข้ารักษาที่ รพ.กาฬสินธุ์ ผลตรวจ ATK เป็นบวก
11 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพร้อมครอบครัว เดินทางมา รพ.สต.หลุบ เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ตรวจเสร็จเดินทางกลับบ้าน
12 ต.ค. 64 ช่วงเช้า โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น