Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8452 | รายที่ 8456 | รายที่ 8457 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8456 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 57 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อและมีผล ATK Positive


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 กันยายน 2564 06.00 น. ซื้อกับข้าวร้านแม่หนาวพูดคุยกันไม่สวมหน้ากากอนามัย
29 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ตลอดทั้งวันทอผ้าไหม เลี้ยงหลาน ไม่ได้ออกไปไหน
30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ตลอดทั้งวันทอผ้าไหม เลี้ยงหลาน ไม่ได้ออกไปไหน
1-4 ตุลาคม 2564 06.00 น. ซื้อกับข้าวร้านแม่หนาวพูดคุยกันไม่สวมหน้ากากอนามัย
1-4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ตลอดทั้งวันทอผ้าไหม เลี้ยงหลาน ไม่ได้ออกไปไหน
5 ตุลาคม 2564 06.00 น. ซื้อกับข้าวร้านแม่หนาวพูดคุยกันไม่สวมหน้ากากอนามัย
5 ตุลาคม 2564 06.30 น. ทอผ้าไหม เลี้ยงหลาน
5 ตุลาคม 2564 10.00 น.-15.00น. ไปเยี่ยม ญาติที่ป่วย นอนรักษาตัวที่รพ.สามชัย ไปคนเดียว โดยขับรถจักรยานยนต์ไปเอง ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
5 ตุลาคม 2564 10.00 น.-15.00น. คุยกับญาติคนไข้เตียงใกล้กันสวมหน้ากากอนามัยตลอด ประมาณ 10 นาที (ทราบผลทีหลังว่าเป็นโควิด)
5 ตุลาคม 2564 10.00 น.-15.00น. คุยกับผู้ป่วยในตึก IPD รพ.สามชัยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ประมาน 10 นาที
5 ตุลาคม 2564 16.00น. กลับถึงบ้าน เลี้ยงหลาน
6 ตุลาคม 2564 06.00 น. ทอผ้า เลี้ยงหลาน
6 ตุลาคม 2564 13.00 น. ไปเยี่ยมญาติที่ป่วย นอนรักษาตัวที่รพ.สามชัย คนเดิม
6 ตุลาคม 2564 13.00 น. คุยกับผู้ป่วย ในตึก IPD คุยกันประมาณ 5 นาที (ทราบผลทีหลังว่าเป็นโควิด)
6 ตุลาคม 2564 14.30 น. กลับถึงบ้านเลี้ยงหลาน ไม่ได้ออกไปไหน
7 ตุลาคม 2564 06.00 น. ซื้อกับข้าวร้านแม่หนาวพูดคุยกันไม่สวมหน้ากากอนามัย
7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ตลอดทั้งวันทอผ้าไหม ไม่ได้ออกไปไหน
8 ตุลาคม 2564 08.00 น. พาสามีไปหาหมอที่รพ.สามชัย
8 ตุลาคม 2564 13.00 น. กลับบ้านเลี้ยงหลานไม่ได้ออกไปไหน
8 ตุลาคม 2564 18.00 น. เริ่มมีน้ำมูก
9 ตุลาคม 2564 06.00 น. ซื้อกับข้าวร้านแม่หนาวพูดคุยกันไม่สวมหน้ากากอนามัย
9 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ตลอดทั้งวันทอผ้าไหม เลี้ยงหลาน ไม่ได้ออกไปไหน
10 ตุลาคม 2564 06.00 น. ไปวัด กับเพื่อนบ้าน โดยนั่งรถมอเตอร์ไซร์ ซ้อนท้ายกันไป
10 ตุลาคม 2564 07.30 น. ใส่บาตร ขณะอยู่วัดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
10 ตุลาคม 2564 10.00 น. กลับบ้าน ตลอดทั้งวันทอผ้าไหม เลี้ยงหลาน ไม่ได้ออกไปไหน
10 ตุลาคม 2564 14.00 น. บ่าย ไปบ้านเพื่อน คุยกัน 3 คน ประมาณ 10 นาที
10 ตุลาคม 2564 18.00 น. ทราบว่า ญาติที่ไปเยี่ยมผลตรวจโควิดเป็นบวก ลูกสาวได้ซื้อที่ตรวจโควิด (ATK) มาตรวจให้ผลเป็นบวก
11 ตุลาคม 2564 09.00 น. ไปตรวจคัดกรองโควิด 19 ที่ รพ.สามชัย
11 ตุลาคม 2564 12.00 น. กลับไปกักตัวที่บ้าน รอผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
12 ตุลาคม 2564 08.00 น. รพ.สามชัย แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด 19
12 ตุลาคม 2564 11.00 น. รพ.สามชัย รับเข้ารักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น