Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8456 | รายที่ 8457 | รายที่ 8459 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8457 สามชัย

เพศ ชาย อายุ 66 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย อาชีพ ข้าราชการบำนาญ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดศีษะ
โรคประจำตัว : เบาหวาน
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8382 , 8387, 8392 (ผู้ป่วย Admit) และ 8460, 8463 (คนในครอบครัว)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
28 ก.ย.-4 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
5 ต.ค. 64 12.00 น. - เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ไปบ้านญาติที่บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
16.00 น. - เดินทางกลับบ้านประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ถูกนำส่ง รพ.สามชัย แพทย์วินิจฉัยให้พักรักษาตัวในโรงพยาบาล
6 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - พักรักษาตัวในโรงพยาบาลสามชัย
7 ต.ค. 64 11.30 น. - แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้
12.00 น. - ไปรับประทานอาหารที่บ้านเพื่อน บ้านคำอุดม หมู่ 12 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
14.00 น. - เดินทางกลับบ้าน
- เริ่มมีอาการ ปวดศีรษะ
8 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านพักผ่อนไม่ได้ออกไปไหน
9 ต.ค. 64 11.00 น. - ญาติมาเยี่ยมและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
14.30 น. - เดินทางด้วยรถยนต์ไปพบ จนท. รพ.สต.หนองแสง เพื่อตรวจฟัน
10 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านพักผ่อนไม่ได้ออกไปไหน
11 ต.ค. 64 09.00 น. - เดินทางพร้อมครอบครัวเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 เนื่องจากได้ทราบข่าวจากโรงพยาบาลสามชัย ว่าแผนกผู้ป่วยในมีผู้ติดเชื้อโควิด 19
- โรงพยาบาสามชัย แจ้งผลตรวจ Antigen test kit พบเชื้อโควิด 19 พร้อมกับรายที่ 8460 และ8463 (คนในครอบครัว)
- ตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยวิธี RT- PCR เพื่อยืนยันผล
11.00 น. - กลับไปกักตัวที่บ้าน
12 ต.ค. 64 09.00 น. - โรงพยาบาสามชัย แจ้งผลพบเชื้อโควิด - 19 พร้อมกับรายที่ 8460 และ8463 (คนในครอบครัว)
10.00 น. - เข้ารับการรักษาโรงพยาบาสามชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น