Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8459 | รายที่ 8460 | รายที่ 8461 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8460 สามชัย

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8382 , 8387, 8392 (ผู้ป่วย Admit) และ 8457, 8463 (คนในครอบครัว)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
28 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน
16.30 น. - ซื้อของร้านค้าสวัสดิการชุมชน สวมหน้ากากอนามัยตลอด
29 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน
17.00 น. - ซื้อของร้านค้าสวัสดิการชุมชน ม.4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สวมหน้ากากอนามัยตลอด
30 ก.ย. 64 09.00 น. - เดินทางมา โรงเรียนสามชัย
10.00 น. - กินข้าวร้านล้านถ้วย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
12.00 น. - ซื้อของร้านทรัพย์เจริญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สวมหน้ากากอนามัยตลอด
12.10 น. - เดินทางกลับบ้าน
1 - 4 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน
13.00 น. - ซื้อของร้านค้าสวัสดิการชุมชน ม.4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สวมหน้ากากอนามัยตลอด
5 ต.ค. 64 18.00 น. - เดินทางไปโรงพยาบาลสามชัย เพื่อดูแลพ่อที่ประสบอุบัติเหตุ แพทย์วินิจฉัยให้พักรักษาตัวในโรงพยาบาล สวมหน้ากากอนามัยตลอด
6 ต.ค. 64 10.30 น. - เดินทางกลับบ้านพักผ่อน
17.00 น. - เดินทางไปโรงพยาบาลสามชัย เพื่อดูแลพ่อ
7 ต.ค. 64 10.00 น. - เดินทางกลับบ้านพักผ่อน
18.00 น. - ซื้อของร้านค้าสวัสดิการชุมชน ม.4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
8 - 9 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
10 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
- เริ่มมีอาการ ไอ
11 ต.ค. 64 09.00 น. - เดินทางพร้อมครอบครัวเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 เนื่องจากได้ทราบข่าวจากโรงพยาบาลสามชัย ว่าแผนกผู้ป่วยในมีผู้ติดเชื้อโควิด 19
- โรงพยาบาสามชัย แจ้งผลตรวจ Antigen test kit พบเชื้อโควิด 19 พร้อมกับรายที่ 8457 และ8463 (คนในครอบครัว)
- ตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยวิธี RT- PCR เพื่อยืนยันผล
11.00 น. - กลับไปกักตัวที่บ้าน
12 ต.ค. 64 09.00 น. - โรงพยาบาสามชัย แจ้งผลพบเชื้อโควิด - 19 พร้อมกับรายที่ 8460 และ8463 (คนในครอบครัว)
10.00 น. - เข้ารับการรักษาโรงพยาบาสามชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น